SẮP XẾP

DỰ ÁN KDC TÂY BÀU GIANG-DỰ ÁN ĐẤT NỀN NGAY CỬA NGÕ PHÍA NAM THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

9.300 Triệu
100 m2
Phạm Hữu Nhật, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa